הרב קלנר

©  כל הזכויות שמורות לישיבת גבעת אולגה 

רחוב הראשונים 22 גבעת אולגה, חדרה טלפון: 077-3320270. פקס:077-4701861 yeshivat.hadera@gmail.com

אין להעתיק או להשתמש במידע המופיע באתר ללא רשות מראש ובכתב.                                                                              בניית אתר - שער סטודיו